Informationsmateriale

Tandplejens informationspjece, som alle vores brugere modtager:

I forbindelse med tandundersøgelse får børn op til 4. klasse denne pjece med hjem: