”Hvornår tror du jeg kan få min bøjle af?”

Det er et rigtigt svært spørgsmål – for det er meget individuelt, hvor villigt den enkeltes tænder flytter sig. Det kan f.eks. skyldes, at tætheden i kæbeknoglen er forskellig fra menneske til menneske.

Hvor lang tid en tandregulering varer afhænger også rigtig meget af, hvor stor en behandling det – altså hvor meget tænder skal flyttes og om der måske også er noget med undermundens og overmundens stilling i forhold til hinanden.

En anden ting, der også kan spille ind, er hvor villige ens tænder er til at blive stående, der hvor de er blevet flyttet hen. Nogles tænder ’affinder’ sig meget hurtigt, mens andres har brug for en længere periode, hvor man holder dem fast et nyt sted.

Men det er helt sikkert, at lige så snart det er muligt, vil du få fjernet din bøjle. Vi er nemlig heller ikke interesseret i, at bøjlen sidder længere end det er nødvendigt for et godt resultat.