Tandskade - slået tand

 

 • Vask forsigtigt barnet om munden
 • Se i både overmund og undermund
 • Find manglende tandstumper og hold dem fugtige
 • Find manglende tænder

 Hvis en blivende tand er slået helt ud:

 • sæt den straks på plads. Tanden må ikke vaskes først!
 • lad barnet sutte tanden ren, hvis den er meget snavset.
 • hvis tanden ikke straks kan sættes på plads, skal den opbevares i mælk eller i munden (tåler ikke almindeligt vand)
 • henvend jer straks til tandlæge eller skadestue.

Hurtig tandlægehjælp er nødvendig hvis:

 • en blivende tand er slået helt ud
 • tænderne er slået meget løse
 • der er slået meget af tænderne
 • tænderne har flyttet sig
 • der er store sår

 Hurtig tandlægehjælp er ikke nødvendig ved:

 • tænder, der kun er lidt ømme eller løse
 • tænder, der kun er slået en lille flis af
 • mælketænder, der er slået helt ud (skal ikke sættes op igen)
 • misfarvede tænder

- men kontakt gerne den kommunale tandklinik ved først givne lejlighed.