Tandskadeforsikring

Børn og unge i Randers kommune er ikke omfattet af en ulykkesforsikring.

Det betyder, at hvis dit barn kommer ud for en ulykke eller et hændeligt uheld, hvor det går ud over tænderne,  i daginstitutionen, skolen eller fritidsordningen, har kommunen ikke en forsikring, som økonomisk dækker denne skade.

Al tandbehandling er gratis i den kommunale Tandpleje indtil dit barn fylder 18 år - også behandlingen efter en skade.
Men sommetider risikerer man, at der kan komme følger af disse skader, som først kan behandles efter barnet er udvokset - og det vil ofte sige efter barnet er fyldt 18 år.

Det er derfor en god ide, at du tegner en tandskadeforsikring for dit barn - en tandskadeforsikring er ofte et tillæg til en børneulykkesforsikring.

Tandskadeforsikringen vil dække de udgifter, der eventuelt vil blive, til behandling af skaden efter dit barns 18 års fødselsdag.