Praktiske oplysninger

Klagevejledning

Der kan være tilfælde eller situationer, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du har modtaget på en tandklinik. I de tilfælde opfordrer vi til, at du i første omgang retter henvendelse til personalet eller lederen på din tandklinik.

Utilsigtede Hændelser

UTILSIGTEDE HÆNDELSER - Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt!