Klagevejledning

Der kan være tilfælde eller situationer, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du har modtaget på en tandklinik. I de tilfælde opfordrer vi til, at du i første omgang retter henvendelse til personalet eller lederen på din tandklinik.

Hvis der har været problemer med behandlingen hos én tandlæge, kan det være en idé at forsøge behandling hos en anden af Tandplejens tandlæger. På de fleste af vore klinikker arbejder flere tandlæger.

Hvad gør du?

Hvis du har følt dig dårligt behandlet på en klinik og ønsker at skifte til en anden klinik, kan du enten kontakte din sædvanlige klinik eller den af kommunens klinikker, du ønsker at benytte.

Der kan også være tilfælde, hvor du ønsker at rette din klage til Tandplejens leder. Det kan du gøre ved at kontakte Tandplejens administration eller direkte til overtandlæge Lars Høvenhoff.

Klager over det kommunale serviceniveau eller personaleklager kan desuden rettes til Sundhedsudvalget, som er det politiske udvalg, som Tandplejen hører under. Dette kan gøres ved at kontakte Lene Jensen, som er kommunens sundhedschef.

Patientklagenævnet

Endelig har du mulighed for at klage til Patientklagenævnet, som behandler klager over autoriserede sundhedspersoner. Du skal være opmærksom på, at Patientklagenævnet ikke tager stilling til økonomiske forhold, men alene til om tandlægen eller tandplejeren har handlet på korrekt vis i forhold til fagets normer for god behandling.

Tandplejens administration kan vejlede dig yderligere, hvis du ønsker at benytte disse klagemuligheder.

Pjecer om klagevejleding fra Tandlægeforeningens Patientforsikring