"Vi kan børste hullerne væk"

Forskning viser, at langt de fleste huller i mælketænder ikke behøver at blive lappet med et bor og en fyldning – en ekstra indsats med tandbørsten kan gøre det ud for borets arbejde. Det øgede fokus på tandhygiejnen har desuden den følgevirkning, at børnene udvikler færre huller på sigt.

10.11.2014 af Marie Have Qvist

Hvis et hul i en mælketand bliver holdt grundigt rent med en tandbørste og fluortandpasta, kan man stoppe udviklingen af hullet, og boret behøver ikke nødvendigvis at komme i brug.

Det viser dansk forskning, og nu vil Tandplejen i Randers Kommune begynde at benytte sig af behandlingsmetoden, som kaldes nonoperativ karieskontrol. Det handler grundlæggende om, at boret er den absolut sidste udvej, når hullerne i mælketænderne skal behandles.

”Vi vil blandt andet vejlede forældrene i, hvordan de kan behandle hullet derhjemme, så barnet ikke behøver at blive boret,” fortæller Lars Høvenhoff, som er leder for Tandplejen i Randers Kommune.

Erfaringer fra blandt andet Frederikshavn og Odder viser, at både forældre og børn er glade for den nye mulighed, og at det desuden har en positiv effekt på udviklingen af nye huller.

Dialog er nøglen

I Frederikshavn har tandlæge Niels Hansen arbejdet med en kvalitetsundersøgelse af metoden siden 2011. Han har været tandlæge i 37 år, og han er glad for, at han med den nye metode har mulighed for at arbejde med forebyggelse i stedet for behandling.

”Før i tiden har tandlæger meget holdt sig til at tage sig af skaderne på tænderne og ikke arbejdet med årsagen til problemet,” fortæller Niels Hansen, som desuden har en master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksis inden for tandpleje.

Han fortæller, at den nye metode primært handler om dialog med forældrene, som opfordres til at tage stilling til, hvorvidt de selv ønsker at behandle hullet med tandbørsten, eller om de foretrækker at barnet bliver boret.

”De fleste vælger at lade barnet slippe for boret, når det er muligt, og den tid, der frigives, fordi barnet ikke skal bores, kan vi så bruge på at vejlede forældrene i grundig tandbørstning,” forklarer Niels Hansen.

En foreløbig optælling af resultaterne fra undersøgelsen i Frederikshavn viser, at omkring to tredjedele af hullerne i mælketænderne kunne behandles succesfuldt eller delvist succesfuldt med tandbørsten.

En Randersmodel

I Odder har man arbejdet med metoden siden 2005, og resultaterne er rigtig gode. I Randers er Tandplejen derfor i gang med at udvikle en Randers-version af den såkaldte Oddermodel, som bragte antallet af huller i mælketænderne langt under landsgennemsnittet for børn i Odder.

”I Randers ligger vi lige nu på linje med landsgennemsnittet, hvad angår antallet af huller i børnenes mælketænder, og målet er at komme pænt under gennemsnittet i Danmark,” fastslår leder for Tandplejen i Randers Kommune Lars Høvenhoff.

Randersmodellen skal passe til den struktur, tandplejen i Randers Kommune har. I Odder har de kun to klinikker og en meget ensartet demografi, mens Randers Kommune har ni klinikker og meget forskellige befolkningsgrupper.

”Vi er allerede begyndt at vejlede forældre i tandbørstning i daginstitutionerne, så de tidligt får en større forståelse for tandbørstningens betydning, og det kommer til at indgå i vores Randersmodel,” fortæller Lars Høvenhoff.

I det hele taget handler det meget om forældreinvolvering gennem hele forløbet i den kommunale tandpleje og god kommunikation mellem tandplejen og familien. Lars Høvenhoff forventer, at Randersmodellen er taget i brug inden 2017.

Det gode tandlægebesøg

Tal fra Tandlægeforeningen viser, at rigtig mange unge og voksne danskere ikke går regelmæssigt til tandlægen; blandt andet fordi de er bange for det, eller fordi de finder det unødvendigt, når de ikke har ondt i tænderne.

”Jeg tror, at den nye metode kan bidrage til, at flere børn får en god oplevelse med at komme til tandlæge, og det er vigtigt for fremtidige regelmæssige besøg,” mener tandlæge Niels Hansen.

Niels Hansen oplever desuden, at mange forældre er både overraskede og taknemmelige over, at deres børn kan slippe for boret, selvom de har et hul.

”Der er flere, der fortæller, at de selv har haft meget dårlige oplevelser hos tandlægen som barn, og at de har frygtet, at deres egne børn skulle igennem det samme,” fortæller han.

Niels Hansen har suppleret kvalitetsundersøgelsen af den nye behandlingsmetode med en tilfredshedsundersøgelse blandt de børn og forældre, der valgte tandbørsten i stedet for boret. Undersøgelsen viste, at hele 95 procent af børnene og deres forældre var meget tilfredse med behandlingsmetoden.