Omsorgstandpleje

Hvad er omsorgstandpleje?

Randers kommunale tandpleje har dette tilbud om lindrende tandpleje for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte den almindelige tandpleje hos privat praktiserende tandlæger.

Hvem kan deltage?

Det er visitator, der afgør, om man kan visiteres til omsorgstandplejen, og Randers kommunale tandpleje eller ens hidtidige private tandlæge eller tandtekniker har ikke indflydelse på afgørelsen.

Hvad koster det?

For at benytte sig af omsorgstandplejen skal man betale 520 kroner (2018).

Tilbuddet

Sigtet med omsorgstandplejen er at lindre ubehag og smerter og på den måde sikre en god evne til at tygge maden. Det er ofte afgørende for den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Til dig over 75 år

Information til dig, som er blevet 75 år.