Specialtandpleje

Hvad er Specialtandpleje?

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Hvad koster det?

Ministeriet for sundhed og forebyggelse fastsætter hvert år egenbetalingen for deltagelse i Specialtandplejen.

Kontakt

Hvordan kommer du i kontakt med specialtandplejen?