Hvad er Specialtandpleje?

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Hvad er Specialtandpleje:
Specialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne på grund af:

  • psykisk udviklingshæmning
  • sindslidelse
  • andet (for eksempel svære fysiske handicaps)

Specialtandplejetilbuddet omfatter undersøgelse, forebyggelse og behandling.
Vi lægger især vægt på at forebygge, så du kan bevare dine tænder så sunde som muligt.

Personalet i specialtandplejen er særligt uddannet og har stor erfaring i at behandle personer med specielle behov. 
Behandlingen foregår på dine betingelser, og vi tager os god tid.

Du er altid velkommen til at tage en ledsager med.

Klinikken er indrettet handicapvenligt.

Samarbejde

Det er vigtigt for personalet i specialtandplejen at have et tæt samarbejde med dig, dine pårørende og dine nære personer, så vi kan behandle dig så godt som muligt.

Vi kommer gerne ud i institutioner, på bosteder med mere og giver vejledning og information om tandpleje.

Henvisning til Specialtandplejen