Hvem kan deltage?

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne på grund af:

  • psykisk udviklingshæmning
  • sindslidelse
  • andet (for eksempel svære fysiske handicaps)