Kontakt

Hvordan kommer du i kontakt med specialtandplejen?

Læger, tandlæger, pædagoger og andre af dine nære personer kan henvise dig til den kommunale specialtandpleje.

Det skal være skriftligt.

Den udfyldte blanket sendes til tandlæge Katja Kirk (se nedenstående).

Du bliver derefter indkaldt af en tandlæge, som vil vurdere, om du er berettiget til Specialtandpleje.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til Specialtandplejen kan du henvende dig til:

SPECIALTANDPLEJEN
Sundhedscenter Thors Bakke
Biografgade 3
8900 Randers C
E-mail Specialtandplejen

eller direkte til:
Tandlæge Katja Kirk
(kliniske spørgsmål og visitation) 
telefon 8915 8784 eller 8915 8700
e-mail Katja Kirk