Kontakt

Hvordan kommer du i kontakt med specialtandplejen?

Læger, tandlæger, pædagoger og andre af dine nære personer kan henvise dig til den kommunale specialtandpleje.
Det skal være en som kender dig og dine sygdomme/funktionsnedsættelser godt.

Ansøgningen skal være skriftligt og sendes til tandlæge Katja Kirk (se nedenstående).

Derefter vil du blive indkaldt til en vurdering af, om du er berettiget til Specialtandpleje.

Hvis du har spørgsmål til Specialtandplejen kan du henvende dig til:

SPECIALTANDPLEJEN
Sundhedscenter Thors Bakke
Biografgade 3
8900 Randers C
E-mail Specialtandplejen

eller direkte til:
Tandlæge Katja Kirk eller klinikassistent Anette Mathiesen
telefon 8915 8784 eller 8915 8700