Fluorbehandling

Fluor bruges til at forebygge og hæmme/bremse huller i tænderne.

Hvis der er begyndende huller er det vigtigt at tænderne bliver rengjort hver dag, desuden er det vigtigt at der bruges fluortandpasta  med 1450 ppm - hver dag.

Er der registeret begyndende huller til undersøgelse vil der blive lagt en behandlingsplan, som kan bestå i instruktion i tandbørstning , tandtråd og flourpensling

Begyndende huller behandles med regelmæssig fluorpensling på klinikken. Interval for fluorpensling kan variere fra 3-6 mdr.