Jeg vil gerne have rettet tænder

Jeg synes mine tænder står meget skævt, og vil gerne havde rettet dem med bøjle. Hvad gør jeg?

Tandregulering er en del af kommunens samlede tandplejetilbud.

I Randers Kommunes Tandpleje er tandreguleringen organiseret i en central model, bygget op omkring en Tandreguleringsklinik i Sundhedscenter Thors Bakke med alle moderne faciliteter som klinikstole og røntgenudstyr.

Personalet består af specialtandlæger samt velkvalificerede og specialuddannede tandplejere og klinikassistenter.

Tandreguleringsklinikken på Thors Bakke fungerer som base for specialtandlægerne, hvorfra de tager ud til tandplejens lokalklinikker for at udvælge de børn, der skal have tilbudt en tandreguleringsbehandling. Tandlægerne på lokalklinikkerne vurderer løbende ved de almindelige undersøgelser, hvornår et barn har en tandstillingsafvigelse, som bør tilses af specialtandlægen for eventuelt tilbud om behandling. Området er reguleret af retningslinjer fastlagt af Sundhedsstyrelsen, bla. har man her præciseret, at den kommunale tandpleje ikke kan tilbyde kosmetisk behandling.

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning om Tandregulering her

Tandreguleringsbehandlingerne

Tandreguleringsbehandlingerne på Tandreguleringsklinikken inddeles i 3 kategorier alt efter sværhedsgrad, således at de enkleste behandlinger overvejende tilses af specialuddannede tandplejere og de vanskeligste behandlinger overvejende behandles af specialtandlægerne. Det tager typisk 1½ - 2 år at flytte tænderne på plads, derefter kommer en ”holdefase” der også strækker sig over et par år. I den fase hvor tænderne flyttes på plads, skal bøjlen tilses på specialklinikken hver 6. – 8. uge og i holdefasen hver 3. – 4. måned.

Hvem bestemmer om der skal laves en tandreguleringsbehandling?

Når barnet er til tandeftersyn kigges der på tandstillingen og tandlægen vurderer, om barnet har en tandstillingsafvigelse, som bør tilses af en specialtandlæge for eventuelt tilbud om behandling. Får man tilbud om en tandreguleringsbehandling, vil barnet og forældrene blive indkaldt til en samtale inden behandlingen påbegyndes da det er vigtigt, at både barnet og forældrene er indstillet på behandlingen, for at opnå et godt resultat.